Co to jest TELEOPIEKA?

Teleopieka jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, niepełnosprawnymi, którzy czasowo lub na stałe wymagają codziennej kontroli ich stanu zdrowia. Teleopieka jest idealnym rozwiązaniem szczególnie dla osób, które pomimo ich złego stanu zdrowia, z różnych przyczyn pozostają godzinami w samotności, co stwarza ogromne ryzyko, że te osoby nie otrzymają pomocy w nagłych wypadkach, czy w sytuacji, gdy stan ich zdrowia nagle się pogorszy. W ramach naszych usług wykorzystujemy nowoczesny sprzęt telemedyczny w postaci opaski na nadgarstek, która systematycznie monitoruje kondycję zdrowotną podopiecznego oraz umożliwia mu wciśnięcie przycisku SOS, dzięki czemu konsultant telecentrum lub bezpośrednio opiekun dostaje automatycznie powiadomienie, że dzieje się coś złego. Posiadamy także sprzęt, który wykrywa upadki podopiecznego i wysyła informację z lokalizacją, gdzie przebywał podopieczny w chwili upadku, czy wciśnięcia przycisku SOS. Naszą usługę teleopieki możemy świadczyć także dla klientów, którzy już posiadają swój sprzęt telemedyczny, przejmując obowiązki rodziny i opiekunów w sprawowaniu opieki na podopiecznym, wówczas musimy jednak potwierdzić kompatybilność tego sprzętu z systemami Centrum Opieki Bez Barier.

Zadaniem naszego Centrum Opieki Bez Barier jest z jednej strony zadbanie o poczucie bezpieczeństwa podopiecznych, a z drugiej odciążenie ich rodzin od wielu trosk. Centrum Opieki Bez Barier, poprzez swoje usługi, umożliwia opiekunom osób starszych, chorych i wymagających opieki spokojne wykonywanie ich codziennych obowiązków oraz prowadzenie bez przeszkód ich dotychczasowego życia zawodowego. Nasze usługi dają alternatywę do zakładów opiekuńczo-pielęgnacyjnych i domów pomocy społecznej, sprawiając, że osoby starsze, niepełnosprawne, chore, po przebytych zabiegach kardiologicznych oraz wymagające stałej bądź czasowej opieki mogą zdecydowanie dłużej bezpiecznie pozostawać w swoim środowisku domowym. Opiekunom naszych podopiecznych dajemy wgląd do historii zebranych pomiarów, alertów w aplikacji webowej i mobilnej, przez co mają stały dostęp do informacji o stanie zdrowia swoich bliskich. Telecentrum może także w okresach miesięcznych generować raporty ze stanu zdrowia podopiecznych, które mogą być niezbędnym źródłem informacji dla lekarza specjalisty przy ocenie poprawy czy pogorszenia się ich stanu zdrowia i będą dużą pomocą w precyzyjnym dobraniu lekarstw oraz sposobu ich dawkowania.

Jak działa nasze Centrum Opieki Bez Barier?

Z naszych usług można korzystać na kilka sposobów:

01. Opieka Bez Barier Basic – w ramach tej usługi telecentrum wyposaża podopiecznego w sprzęt telemedyczny, którego zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania podopiecznego w jego naturalnym środowisku. Pomiary są wykonywane regularnie w bardzo dyskretny sposób, który w żaden sposób nie zakłóca rytmu dnia codziennego i bez zbędnego denerwowania bliskiej osoby. Nasza usługa, dzięki stałemu monitorowaniu ważnych parametrów życiowych podopiecznego, daje jego bliskim świadomość o jego stanie zdrowia oraz możliwość natychmiastowej reakcji w sytuacjach alarmowych. Ta usługa pozwala na monitoring zdrowia w zakresie poniższych parametrów:

Innowacyjna forma opieki nad seniorami

 • Monitoring tętna
 • Możliwość ustawienia indywidualnych zakresów prawidłowych wartości parametrów
 • Powiadomienie o przekroczeniu ustawionych zakresów pomiarów tętna
 • Przycisk SOS
 • Krokomierz
 • Czujnik informujący o zdjęciu opaski
 • Barometr
 • Powiadomienia SMS o sytuacji alarmowej

Taki zakres badanych parametrów jest wykorzystywany dla podopiecznych będących w trakcie rehabilitacji pozawałowej, cierpiących na tachykardię, bradykardię, asystolię oraz w monitorowaniu stanu zdrowia kobiet w ciąży.

W ramach usługi Opieka Bez Barier Basic opiekunowie mają dostęp do indywidualnej aplikacji na stronie internetowej oraz w telefonie komórkowym, gdzie samodzielnie mogą ustalić indywidualne zakresy pomiarów, które są odpowiednie dla ich bliskich oraz ustalić i edytować listę osób, które mają otrzymywać powiadomienia SMS o upadku, wciśnięciu przycisku SOS i niepokojących pomiarach parametrów życiowych podopiecznych. W sytuacjach alarmowych osoby wpisane na tą listę otrzymują powiadomienie SMS, co daje im możliwość natychmiastowej reakcji – telefon lub wizyta u swoich bliskich, aby zobaczyć co się wydarzyło, ewentualnie wezwanie odpowiednich służb ratunkowych. Takie rozwiązanie wspierające opiekunów sprawdza się idealnie w sytuacjach, gdy opiekunowie mieszkają w niedalekiej odległości od podopiecznego i mogą stosunkowo szybko samodzielnie zareagować na nagłe pogorszenie się stanu zdrowia swoich bliskich.

02. Opieka Bez Barier Care oparta jest również na nowoczesnym, innowacyjnym, a zarazem bardzo prostym w obsłudze sprzęcie telemedycznym, jednakże daje możliwość kontrolowania większej ilości parametrów życiowych. Dodatkowo w usłudze Opieka Bez Barier Care w sytuacjach alarmowych Centrum wysyła informację o geolokalizacji podopiecznego, umożliwiając w ten sposób sprawowanie opieki nad podopiecznym nawet poza jego miejscem zamieszkania, pozostawiając mu możliwość wychodzenia z domu na zakupy, spacer czy w odwiedziny do znajomych.

Opieka Bez Barier Care obejmuje:Opaska Sidly teleopieka Centrum Opieki Bez Barier

 • Monitoring tętna
 • Możliwość ustawienia indywidualnych zakresów prawidłowych pomiarów
 • Powiadomienie o przekroczeniu ustawionych zakresów pomiarów tętna
 • Przycisk SOS
 • Krokomierz
 • Czujnik informujący o zdjęciu opaski
 • Barometr
 • Powiadomienia SMS o sytuacji alarmowej
 • Możliwość ustawienia przypomnień dźwiękowych o konieczności zażyciu leków
 • Ustalanie gdzie znajduje się podopieczny przy wykorzystaniu geolokalizacji GPRS
 • Monitoring temperatury skóry
 • Detektor upadku podopiecznego połączony z geolokalizacją GPRS

Taka rozszerzona kontrola parametrów życiowych jest szczególnie przydatna przy wspieraniu samodzielności osób starszych, u osób wykonujących zawody podwyższonego ryzyka oraz dla osób z demencją.

W ramach Opieki Bez Barier Care udostępniamy opiekunom dostęp do aplikacji na stronie internetowej oraz w telefonie komórkowym, aby mogli samodzielnie ustalić sposób działania opaski dopasowany do potrzeb ich bliskich. Umożliwiamy też samodzielnie ustalanie listy osób, które mają otrzymywać powiadomienia SMS o upadku, wciśnięciu przycisku SOS i niepokojących pomiarach parametrów życiowych podopiecznych. W sytuacjach alarmowych, po otrzymaniu powiadomienia SMS opiekunowie samodzielnie kontaktują się z podopiecznym, oceniają powagę sytuacji i podejmują odpowiednie działania – ta usługa jest idealna w sytuacjach, gdy opiekunowie mieszkają w niedalekiej odległości od podopiecznego i mogą stosunkowo szybko samodzielnie zareagować na nagłe pogorszenie się stanu zdrowia swoich bliskich.

03. Opieka Bez Barier ComfortCentrum Teleopieki Bez Barierta usługa związana jest z przekazaniem większości obowiązków rodziny Podopiecznego na nasze Centrum Opieki Bez Barier, a w szczególności zadania związanego z szybką reakcją na zaistniałą sytuację alarmową. W przypadku otrzymania alertu o pogorszeniu się stanu zdrowia konsultant telecentrum postępuje zgodnie z przyjętymi indywidualnie dla każdego Podopiecznego procedurami. Po stronie Centrum Opieki Bez Barier pozostaje obowiązek nawiązania kontaktu z Podopiecznym, poinformowanie o zaistniałej sytuacji członków rodziny Podopiecznego, kontakt z osobami z najbliższego otoczenia Podopiecznego, które mogły by naocznie ocenić sytuację, a także wezwanie odpowiednich służb ratunkowych, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała. Centrum Opieki Bez Barier w ramach tej usługi dostarcza Podopiecznemu sprzęt telemedyczny. Istnieje także w indywidualnych przypadkach możliwość świadczenia usługi Opieka Bez Barier Comfort w oparciu o sprzęt Podopiecznego (wymagana weryfikacja kompatybilności sprzętu z systemami Centrum Opieki Bez Barier), prosimy o kontakt z biurem Centrum Opieki Bez Barier w celu sprawdzenia kompatybilności sprzętu.

 • usługa dziennej teleopieki świadczona przez Centrum w godzinach 8.00 – 20.00
 • usługa całodobowej teleopieki, którą świadczymy 24h przez 7 dni w tygodniu

Opieka Bez Barier Comfort skierowana jest przede wszystkim do osób zamieszkujących daleko od Podopiecznych (np. poza granicami Polski ) lub takich, których obowiązki zawodowe nie pozwalają na natychmiastową reakcję na sytuację alarmową u ich bliskich. Warto tą usługę połączyć z Opieką Bez Barier Video, która umożliwia podgląd sytuacji w miejscu zamieszkania podopiecznego o każdej porze dnia i nocy, a także komunikację z podopiecznym poprzez interkom.Pomiar tętna - raport Opieka Bez Barier

04. Opieka Bez Barier Raporty – jest to usługa dodatkowa do usług Opieki Bez Barier, w której Centrum Opieki Bez Barier w cyklach miesięcznych przygotowuje raporty z zebranych przez sprzęt telemedyczny wyników pomiarów. Obraz tych pomiarów w ujęciu czasowym może być pomocnym narzędziem w procesie leczenia podopiecznych. Zabranie tych raportów na wizyty kontrolne do lekarza pozwoli na szybszą i łatwiejszą diagnozę, dobranie odpowiednich leków oraz sposobu ich dawkowania.

05. Opieka Bez Barier Video – w ramach tej usługi Centrum Opieki Bez Barier wyposaża mieszkanie podopiecznego w monitoring Video z funkcją interkomu, co daje możliwość podejrzenia PodopiecznegKamera do monitoringu pomieszczeń w mieszkaniu Seniorao przez Centrum lub członka rodziny, a także daje możliwość porozumiewania się z nim niezależnie od połączenia telefonicznego. Ta usługa szczególnie przydatna jest w przypadku wciśnięcia przycisku SOS lub wykrycia upadku podopiecznego, który nie zawsze jest w stanie odebrać telefon w takiej sytuacji. Poprzez aplikację mobilną lub na stronie internetowej możemy zobaczyć w którym pomieszczeniu znajduje się nasz bliski i możemy ocenić czy konieczne jest wezwanie odpowiednich służb ratunkowych. Sprzęt Video może być zainstalowany tylko w jednym pomieszczeniu, w którym chory przebywa najczęściej, lub we wszystkich pomieszczeniach domu podopiecznego, aby można było nawiązać z nim kontakt z każdego zakątka domu. Cena usługi uzależniona jest od ilości sprzętu zainstalowanego u podopiecznego.

06. Opieka Bez Barier Sensors – ta usługa oparta jest na wysokiej klasy czujnikach, które są montowane w miejscu zamieszkania podopiecznego, w celu wczesnego wykrycia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, zdrowiu, a nawet życiu podopiecznego. Montowane czujniki przeciwpożarowe, czadu, gazu, czujniki CZujnik zalania do monitoringu bezpieczeństwa.Czujnik dymu do monitoringu bezpieczeństwa Senioraotwarcia drzwi i okien, czujniki ruchu i inne czujniki alarmowe mają za zadanie wzmocnić działanie zmysłów podopiecznego oraz zabezpieczyć go przed ułomnością jego pamięci. Pamięć i zmysły osób starszych nie działają już tak sprawnie, żeby pamiętać o zamknięciu okien czy drzwi oraz wykryć oznaki pożaru, czy ulatniającego się gazu. Dostarczone przez nas czujniki zrobią to za nich i zadbają o ich zdrowie i bezpieczeństwo! Są to nieskomplikowane urządzenia, które mogą uratować życie.

07. Opieka Bez Barier Home związana jest już z opieką osobistej opiekunki w miejscu zamieszkania podopiecznego. Usługa indywidualnej opiekunki jest świetnym uzupełnieniem pozostałych naszych usług. Zakres obowiązków opiekuna/opiekunki Centrum Opieki Bez Barier ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb podopiecznego. Może to być spacer z podopiecznym, wyjście do kina, porządki domowe, zrobienie zakupów, zabiegi rehabilitacyjne, czy po prostu dotrzymanie mu towarzystwa. Opiekunowie z Centrum Opieki Bez Barier mogą odwiedzać podopiecznych codziennie lub kilka razy w tygodniu w terminach dogodnych dla podopiecznego i jego członków rodziny. Minimalny czas jednorazowej wizyty opiekuna z Centrum Opieki Bez Barier to 2 godziny.

08. Opieka Bez Barier SIM – w ramach tej usługi Cenrum Opieki Bez Barier zapewnia klientowi kartę telemetryczną SIM do usługi teleopieki, która będzie spełniała wszystkie warunki wymagane do prawidłowego działania usługi. Centrum Opieki Bez Barier udostępnia w ramach tej usługi 1 MB Internetu i 15 SMS miesięcznie. Po przekroczeniu wyznaczonych limitów do opłaty abonamentowej doliczane są opłaty dodatkowe za pakiety danych i wiadomości SMS zgodne z obowiązującym cennikiem. Dzięki tej usłudze nie trzeba się już przejmować tym, czy karta SIM ma zapewnioną wystarczającą ilość środków na SMS i Internet do obsługi alarmów z urządzeń telemedycznych.

Pakiety Usług Centrum Opieki Bez Barier

Pakiety usług - Centrum Opieki Bez Barier

Centrum Opieki Bez Barier poprzez swoją ofertę pakietową pozwala skorzystać z kilku usług jednocześnie w dużo bardziej atrakcyjnej cenie. Oferowane przez nas pakiety przeznaczone są głównie do osób, które potrzebują naszego wsparcia w sprawowaniu opieki nad bliskimi, poprzez przekazanie nam większości obowiązków związanych z reakcją na sytuacje alarmowe u ich podopiecznych. Pakiety są stworzone tak, aby dostosować je do potrzeb  jak największej liczby osób, dając możliwość wyboru zarówno zakresu świadczonych przez nas usług, jak również czasu w jakim będą one świadczone. Osoby, które mieszkają razem ze swoimi podopiecznymi lub w niedalekiej odległości od nich, ale jednocześnie pracują daleko od swojego miejsca zamieszkania lub pracują na stanowiskach uniemożliwiających natychmiastową reakcję na sytuację alarmową w domu podopiecznego, mogą korzystać z usług Centrum Opieki Bez Barier w ramach teleopieki dziennej, którą świadczymy w godzinach od 8.00 rano do 20.00 wieczorem, natomiast w godzinach nocnych opiekunowie sprawują pełną opiekę nad swoimi bliskimi.

Osoby które mieszkają poza granicami Polski, w bardzo dalekiej odległości od podopiecznego, czy też pracują mobilnie i często wyjeżdżają na kilkudniowe wyjazdy służbowe, zazwyczaj potrzebują już całodobowego wsparcia w opiece nad swoimi bliskimi. Dzięki temu mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich bliskich, mając pewność, że konsultant Centrum Opieki Bez Barier zareaguje natychmiastowo na każdy alarm pojawiający się u podopiecznego i w zależności od rodzaju alarmu wdroży on odpowiednie procedury. Centrum przejmuje też obowiązki administratora danych na indywidualnym koncie podopiecznego, gdzie na podstawie danych przekazanych przez Opiekunów wprowadza i edytuje dane osób do kontaktu, wprowadza indywidualne zakresy parametrów dla podopiecznych oraz schematy działania w sytuacjach alarmowych.

01. Pakiet ALL IN – pakiet Opieka Bez Barier ALL IN wykorzystuje pełen wachlarz nowoczesnych urządzeń medycznych i elektronicznych do zapewnienia podopiecznym pełni bezpieczeństwa w ich zaciszu domowym. Po za innowacyjnym urządzeniem medycznym, które w szerokim zakresie bada kondycję zdrowotną podopiecznego pakiet ten oferuje również najnowocześniejsze rozwiązania VIDEO z funkcją interkomu, która pozwala nawet z innego kraju obserwować w jakim stanie jest nasz bliski oraz umożliwia rozmowę z nim bez wykorzystania telefonu. Dla pacjentów objętych pakietem ALL IN Centrum wyposaża ich mieszkania w odpowiedni sprzęt, generuje miesięczne raporty ukazujące obraz aktualnego stanu zdrowia podopiecznego, a także sprawuje opiekę nad podopiecznym w ciągu dnia. Sprzęt Video i interkom są szczególnie przydatne do zlokalizowania w którym pomieszczeniu przebywał podopieczny w momencie upadku oraz umożliwiają rozmowę z podopiecznym, który po upadku nie może się podnieść i odebrać telefonu. Można szybko i sprawnie ustalić wszelkie informacje,które mogą być istotne dla służb ratunkowych. Cena pakietu jest uzależniona od ilości sprzętu i czujników wykorzystanego do opieki nad pacjentem.

02. Pakiet ALL IN 24h – w tym pakiecie oferujemy pełną opiekę nad podopiecznym, świadczoną całodobowo. Czuwamy nad wszelkimi odchyleniami od prawidłowych pomiarów podopiecznego, reagujemy natychmiast na wszystkie alarmy związane z wciśnięciem przycisku SOS oraz z możliwym upadkiem, czy omdleniem podopiecznego. Do zapewnienia podopiecznemu większego bezpieczeństwa wyposażamy jego mieszkanie w sprzęt VIDEO z funkcją interkomu, aby komunikacja z podopiecznym możliwa była nawet w sytuacji, gdy podopieczny upadł i nie może odebrać telefonu. Podopieczny wyposażony jest w innowacyjne urządzenie medyczne w formie opaski na nadgarstek, które na bieżąco pobiera pomiary takie jak:

 • tętno
 • poziom aktywności fizycznej – krokomierz
 • temperatura skóry
 • ciśnienie atmosferyczne
 • wykrywa upadki i omdlenia
 • przycisk SOS
 • ustalanie miejsca, w którym znajduje się podopieczny – geolokalizacja
 • czujnik założenia/zdjęcia opaski
 • poziom naładowania baterii urządzenia

W ramach tego pakietu Centrum Opieki Bez Barier generuje miesięczne raporty, które obrazują aktualny stan zdrowia podopiecznego, a także mogą być wykorzystane przez lekarzy specjalistów w procesie leczenia. Regularność pomiarów w dłuższym okresie czasu pozwala na szybką i bardziej precyzyjną diagnozę, określenie sposobu działania aktualnie przyjmowanych leków przez pacjenta oraz zwiększyć skuteczność leczenia pacjenta.

Cennik

Cennik usług teleopieki Centrum opieki bez barier*
usługa / okres umowy promocyjne ceny przy umowie na 24 miesiące promocyjne ceny przy umowie na 12 miesięcy czas nieokreślony
Opieka Bez Barier Basic:

 • monitorowanie tętna
 • krokomierz
 • przycisk SOS
 • powiadomienia SMS
 • aplikacja mobilna i webowa
 • pierwsza konfiguracja pracy opaski medycznej przez Centrum Opieki Bez Barier
 • kolejne konfiguracje pracy opaski ustalane przez członków rodziny
 • obsługa alarmów przez członków rodziny podopiecznego
69 79 99
Opieka Bez Barier Care:

 • monitorowanie tętna
 • przypomnienie o lekach
 • krokomierz
 • przycisk SOS
 • powiadomienia SMS
 • geolokalizacja GPRS
 • monitoring temperatury skóry
 • detektor upadków
 • aplikacja mobilna i webowa
 • pierwsza konfiguracja pracy opaski medycznej przez Centrum Opieki Bez Barier
 • kolejne konfiguracje pracy opaski ustalane przez członków rodziny
 • obsługa alarmów przez członków rodziny podopiecznego
89 99 119
Opieka Bez Barier Comfort

 • monitorowanie tętna
 • przypomnienie o lekach
 • krokomierz
 • przycisk SOS
 • powiadomienia SMS
 • geolokalizacja GPRS
 • monitoring temperatury skóry
 • detektor upadków
 • kompleksowa administracja danych przez Centrum Opieki Bez Barier
 • dzienna opieka konsultantów Centrum Opieki Bez Barier
139 159 198
Opieka Bez Barier Comfort 24h

 • monitorowanie tętna
 • przypomnienie o lekach
 • krokomierz
 • przycisk SOS
 • powiadomienia SMS
 • geolokalizacja GPRS
 • monitoring temperatury skóry
 • detektor upadków
 • kompleksowa administracja danych przez Centrum Opieki Bez Barier
 • całodobowa opieka konsultantów Centrum Opieki Bez Barier
159 179 219

Usługi dodatkowe

Opieka Bez Barier VIDEO – monitoring video miejsca zamieszkania Podopiecznego od 89 od 99 od 119
Opieka Bez Barier Sensors – czujniki czadu, dymu, zalania, otwarcia drzwi i okien / alarmowe ceny ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb
Opieka Bez Barier Home – opieka opiekunki w domu od 25 zł. /h – ceny ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb, pojedynczy dyżur opiekunki min. 2h
Opieka Bez Barier Raporty 29
Oieka Bez Barier SIM 20
Zakup Opaski SiDLY Care 1349 – w celu zakupu opaski kliknij tutaj
usługa teleopieki opartej na sprzęcie podopiecznego  możliwość objęcia usługą oraz ceny ustalane są indywidualnie – zachęcamy do kontaktu
Opłaty dodatkowe
Opłata aktywacyjna ze zdalną instalacją sprzętu telemedcznego 50
Opłata aktywacyjna z instalacją sprzętu w domu podopiecznego w obrębie 50 km od siedziby Centrum Opieki Bez Barier 150
Opłata aktywacyjna z instalacją sprzętu w domu podopiecznego w odległości powyżej 50 km od siedziby Centrum Opieki Bez Barier do uzgodnienia – wycena indywidualna
Opłata aktywacyjna usługi Opieka Bez Barier Video/Monitoring od 100
Opłata kurierska 20
Opłata kurierska ponadgabarytowa do uzgodnienia – wycena indywidualna
Opłata za wypowiedzenie umowy czasowej przed terminem wysokość różnicy pomiędzy standardową ceną miesięcznej opłaty abonamentowej przy umowie zawieranej na czas nieokreślony, a ceną promocyjną ustaloną jako obowiązującą w abonamencie na czas określony (12 miesięcy/24 miesiące), którą rzeczywiście płacił Klient, pomnożoną przez ilość miesięcy, przez które obowiązywała umowa, z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia umowy.

* cennik uwzględnia miesięczne opłaty w PLN brutto

Cennik pakietów usług Centrum opieki bez barier*
PAKIET ALL IN PAKIET ALL IN 24h
Opieka Bez Barier Raporty
pakiet comfort all in - raporty medyczne pakiet comfort all in 24h - raporty medyczne
Opieka Bez Barier Comfort:

 • monitorowanie tętna
 • przypomnienie o lekach
 • krokomierz
 • przycisk SOS
 • powiadomienia SMS
 • geolokalizacja GPRS
 • monitoring temperatury skóry
 • detektor upadków
 • kompleksowa administracja danych przez Centrum Opieki Bez Barier
 • dzienna opieka konsultantów Centrum Opieki Bez Barier
 pakiet comfort all in - raporty medyczne
Opieka Bez Barier Comfort 24h:

 • monitorowanie tętna
 • przypomnienie o lekach
 • krokomierz
 • przycisk SOS
 • powiadomienia SMS
 • geolokalizacja GPRS
 • monitoring temperatury skóry
 • detektor upadków
 • kompleksowa administracja danych przez Centrum Opieki Bez Barier
 • całodobowa opieka konsultantów Centrum Opieki Bez Barier
pakiet comfort ALL IN 24h- monitoring zdrowia complex
Opieka Bez Barier VIDEO pakiet comfort all in - video monitoring z interkomeme pakiet comfort all in 24h - video monitoring z interkomeme
cena PAKIETU
umowa na min 24 miesiące
od 229
zamiast 257
od 257
zamiast 297
cena PAKIETU
umowa na min 12 miesiące
od 259
zamiast 287
od 285
zamiast 307
cena PAKIETU
umowa na czas nieokreślony
od 314
zamiast 346
od 338
zamiast 367

* cennik uwzględnia miesięczne opłaty w PLN brutto

Referencje

Kontakt

Centrum Opieki Bez Barier

ul. Częstochowska 2
58-100 Świdnica

+48 74 307 03 38
centrum@opiekabezbarier.pl

Ta strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!