Co to jest TELEOPIEKA?

Teleopieka jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, niepełnosprawnymi, którzy czasowo lub na stałe wymagają codziennej kontroli ich stanu zdrowia. Teleopieka jest idealnym rozwiązaniem szczególnie dla osób, które pomimo ich złego stanu zdrowia, z różnych przyczyn pozostają godzinami w samotności, co stwarza ogromne ryzyko, że te osoby nie otrzymają pomocy w nagłych wypadkach, czy w sytuacji, gdy stan ich zdrowia nagle się pogorszy. W ramach naszych usług wykorzystujemy nowoczesny sprzęt telemedyczny w postaci opaski na nadgarstek, która systematycznie monitoruje kondycję zdrowotną podopiecznego oraz umożliwia mu wciśnięcie przycisku SOS, dzięki czemu konsultant telecentrum lub bezpośrednio opiekun dostaje automatycznie powiadomienie, że dzieje się coś złego. Posiadamy także sprzęt, który wykrywa upadki podopiecznego i wysyła informację z lokalizacją, gdzie przebywał podopieczny w chwili upadku, czy wciśnięcia przycisku SOS. Naszą usługę teleopieki możemy świadczyć także dla klientów, którzy już posiadają swój sprzęt telemedyczny, przejmując obowiązki rodziny i opiekunów w sprawowaniu opieki na podopiecznym, wówczas musimy jednak potwierdzić kompatybilność tego sprzętu z systemami Centrum Opieki Bez Barier.

Zadaniem naszego Centrum Opieki Bez Barier jest z jednej strony zadbanie o poczucie bezpieczeństwa podopiecznych, a z drugiej odciążenie ich rodzin od wielu trosk. Centrum Opieki Bez Barier, poprzez swoje usługi, umożliwia opiekunom osób starszych, chorych i wymagających opieki spokojne wykonywanie ich codziennych obowiązków oraz prowadzenie bez przeszkód ich dotychczasowego życia zawodowego. Nasze usługi dają alternatywę do zakładów opiekuńczo-pielęgnacyjnych i domów pomocy społecznej, sprawiając, że osoby starsze, niepełnosprawne, chore, po przebytych zabiegach kardiologicznych oraz wymagające stałej bądź czasowej opieki mogą zdecydowanie dłużej bezpiecznie pozostawać w swoim środowisku domowym. Opiekunom naszych podopiecznych dajemy wgląd do historii zebranych pomiarów, alertów w aplikacji webowej i mobilnej, przez co mają stały dostęp do informacji o stanie zdrowia swoich bliskich.

Jak działa nasze Centrum Opieki Bez Barier?

Z naszych usług można korzystać na kilka sposobów:

01.  Opieka Bez Barier Care oparta jest również na nowoczesnym, innowacyjnym, a zarazem bardzo prostym w obsłudze sprzęcie telemedycznym, jednakże daje możliwość kontrolowania większej ilości parametrów życiowych. Dodatkowo w usłudze Opieka Bez Barier Care w sytuacjach alarmowych Centrum wysyła informację o obszarze w jakim znajdował się podopieczny w chwili wygenerowania alarmu (GPRS).

Opieka Bez Barier Care obejmuje:Opaska Sidly teleopieka Centrum Opieki Bez Barier

 • Monitoring tętna
 • Możliwość ustawienia indywidualnych zakresów prawidłowych pomiarów
 • Powiadomienie o przekroczeniu ustawionych zakresów pomiarów tętna
 • Przycisk SOS
 • Krokomierz
 • Czujnik informujący o zdjęciu opaski
 • Barometr
 • Powiadomienia SMS o sytuacji alarmowej
 • Możliwość ustawienia przypomnień dźwiękowych o konieczności zażyciu leków
 • Ustalanie gdzie znajduje się podopieczny przy wykorzystaniu geolokalizacji GPRS
 • Monitoring temperatury skóry
 • Detektor upadku podopiecznego połączony z geolokalizacją GPRS

Taka rozszerzona kontrola parametrów życiowych jest szczególnie przydatna przy wspieraniu samodzielności osób starszych, u osób wykonujących zawody podwyższonego ryzyka oraz dla osób z demencją.

 Centrum Opieki Bez Barier udostępnia oferuje różne możliwości udostępniania opasek telemedycznych wykorzystywanych do świadczenia usług. Opaskę można zakupić w promocyjnych cenach lub skorzystać z jednej z form abonamentowych.

W ramach Opieki Bez Barier Care udostępniamy opiekunom dostęp do aplikacji na stronie internetowej oraz w telefonie komórkowym, aby mogli samodzielnie ustalić sposób działania opaski dopasowany do potrzeb ich bliskich. Umożliwiamy też samodzielnie ustalanie listy osób, które mają otrzymywać powiadomienia SMS o upadku, wciśnięciu przycisku SOS i niepokojących pomiarach parametrów życiowych podopiecznych. W sytuacjach alarmowych, po otrzymaniu powiadomienia SMS opiekunowie samodzielnie kontaktują się z podopiecznym, oceniają powagę sytuacji i podejmują odpowiednie działania – ta usługa jest idealna w sytuacjach, gdy opiekunowie mieszkają w niedalekiej odległości od podopiecznego i mogą stosunkowo szybko samodzielnie zareagować na nagłe pogorszenie się stanu zdrowia swoich bliskich.

02. Opieka Bez Barier ComfortCentrum Teleopieki Bez Barierta usługa związana jest z przekazaniem większości obowiązków rodziny Podopiecznego na nasze Centrum Opieki Bez Barier, a w szczególności zadania związanego z szybką reakcją na zaistniałą sytuację alarmową. W przypadku otrzymania alertu o pogorszeniu się stanu zdrowia konsultant telecentrum postępuje zgodnie z wybraną opcją:

 • wezwanie pogotowia ratunkowego;
 • zawiadomienie członka rodziny o zaistniałej sytuacji.

Oprócz świadczenia usług całodobowej teleopieki (monitoring centrum alarmowego) Centrum Opieki Bez Barier udostępnia także różne możliwości nabycia opasek telemedycznych wykorzystywanych do świadczenia usług. Opaskę można zakupić w promocyjnych cenach lub skorzystać z jednej z form abonamentowych.

Istnieje także możliwość świadczenia usługi Opieka Bez Barier Comfort w oparciu o sprzęt Podopiecznego (wymagana weryfikacja kompatybilności sprzętu z systemami Centrum Opieki Bez Barier), prosimy o kontakt z biurem Centrum Opieki Bez Barier w celu sprawdzenia kompatybilności sprzętu.

Opieka Bez Barier Comfort skierowana jest przede wszystkim do osób zamieszkujących daleko od Podopiecznych (np. poza granicami Polski ) lub takich, których obowiązki zawodowe nie pozwalają na natychmiastową reakcję na sytuację alarmową u ich bliskich. Warto tą usługę połączyć z Opieką Bez Barier Video, która umożliwia podgląd sytuacji w miejscu zamieszkania podopiecznego o każdej porze dnia i nocy, a także komunikację z podopiecznym poprzez interkom.

 

03. Opieka Bez Barier Video – w ramach tej usługi Centrum Opieki Bez Barier wyposaża mieszkanie podopiecznego w monitoring Video z funkcją interkomu, co daje możliwość podejrzenia PodopiecznegKamera do monitoringu pomieszczeń w mieszkaniu Seniorao przez Centrum lub członka rodziny, a także daje możliwość porozumiewania się z nim niezależnie od połączenia telefonicznego. Ta usługa szczególnie przydatna jest w przypadku wciśnięcia przycisku SOS lub wykrycia upadku podopiecznego, który nie zawsze jest w stanie odebrać telefon w takiej sytuacji. Poprzez aplikację mobilną lub na stronie internetowej możemy zobaczyć w którym pomieszczeniu znajduje się nasz bliski i możemy ocenić czy konieczne jest wezwanie odpowiednich służb ratunkowych. Sprzęt Video może być zainstalowany tylko w jednym pomieszczeniu, w którym chory przebywa najczęściej, lub we wszystkich pomieszczeniach domu podopiecznego, aby można było nawiązać z nim kontakt z każdego zakątka domu. Cena usługi uzależniona jest od ilości sprzętu zainstalowanego u podopiecznego.

04. Opieka Bez Barier Sensors – ta usługa oparta jest na wysokiej klasy czujnikach, które są montowane w miejscu zamieszkania podopiecznego, w celu wczesnego wykrycia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, zdrowiu, a nawet życiu podopiecznego. Montowane czujniki przeciwpożarowe, czadu, gazu, czujniki CZujnik zalania do monitoringu bezpieczeństwa.Czujnik dymu do monitoringu bezpieczeństwa Senioraotwarcia drzwi i okien, czujniki ruchu i inne czujniki alarmowe mają za zadanie wzmocnić działanie zmysłów podopiecznego oraz zabezpieczyć go przed ułomnością jego pamięci. Pamięć i zmysły osób starszych nie działają już tak sprawnie, żeby pamiętać o zamknięciu okien czy drzwi oraz wykryć oznaki pożaru, czy ulatniającego się gazu. Dostarczone przez nas czujniki zrobią to za nich i zadbają o ich zdrowie i bezpieczeństwo! Są to nieskomplikowane urządzenia, które mogą uratować życie.

05.Pakiety usług - Centrum Opieki Bez Barier

Opieka Bez Barier Home związana jest już z opieką osobistej opiekunki w miejscu zamieszkania podopiecznego. Usługa indywidualnej opiekunki jest świetnym uzupełnieniem

pozostałych naszych usług. Zakres obowiązków opiekuna/opiekunki Centrum Opieki Bez Barier ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb podopiecznego. Może to być spacer z podopiecznym, wyjście do kina, porządki domowe, zrobienie zakupów, zabiegi rehabilitacyjne, czy po prostu dotrzymanie mu towarzystwa. Opiekunowie z Centrum Opieki Bez Barier mogą odwiedzać podopiecznych codziennie lub kilka razy w tygodniu w terminach dogodnych dla podopiecznego i jego członków rodziny. Minimalny czas jednorazowej wizyty opiekuna z Centrum Opieki Bez Barier to 2 godziny.

06. Opieka Bez Barier SIM – w ramach tej usługi Cenrum Opieki Bez Barier zapewnia klientowi kartę telemetryczną SIM do usługi teleopieki, która będzie spełniała wszystkie warunki wymagane do prawidłowego działania usługi. Centrum Opieki Bez Barier udostępnia w ramach tej usługi 1 MB Internetu i 15 SMS miesięcznie. Po przekroczeniu wyznaczonych limitów do opłaty abonamentowej doliczane są opłaty dodatkowe za pakiety danych i wiadomości SMS zgodne z obowiązującym cennikiem. Dzięki tej usłudze nie trzeba się już przejmować tym, czy karta SIM ma zapewnioną wystarczającą ilość środków na SMS i Internet do obsługi alarmów z urządzeń telemedycznych.

Cennik

Cennik usług teleopieki Centrum opieki bez barier*
oferta abonamentowa pierwsza wpłata
płatności miesięczne okres abonamentowy wykup opaski po 24 miesiącach usługa całodobowego monitoringu COBB (opłata miesięczna)
Opieka Bez Barier Care:

 • monitorowanie tętna
 • przypomnienie o lekach
 • krokomierz
 • przycisk SOS
 • powiadomienia SMS
 • geolokalizacja GPRS
 • monitoring temperatury skóry
 • detektor upadków
 • aplikacja mobilna i webowa
 • pierwsza konfiguracja pracy opaski medycznej przez Centrum Opieki Bez Barier
 • kolejne konfiguracje pracy opaski ustalane przez członków rodziny
 • obsługa alarmów przez członków rodziny podopiecznego

 

 

0 zł
99 zł
24 miesiące
1 zł nie dotyczy
399 zł 50 zł 24 miesiące 1 zł nie dotyczy
699 zł 36 zł 24 miesiące 1 zł nie dotyczy
Opieka Bez Barier Comfort

 • monitorowanie tętna
 • przypomnienie o lekach
 • krokomierz
 • przycisk SOS
 • powiadomienia SMS
 • geolokalizacja GPRS
 • monitoring temperatury skóry
 • detektor upadków
 • kompleksowa administracja danych przez Centrum Opieki Bez Barier
 • całodobowa opieka konsultantów Centrum Opieki Bez Barier
0 zł 99 zł 24 miesiące 1 zł sługa chwilowo niedostępna

59 zł

399 zł
50 zł
24 miesiące
1 zł sługa chwilowo niedostępna

59 zł

699 zł 36 zł 24 miesiące 1 zł sługa chwilowo niedostępna

59 zł

Usługi dodatkowe

Opieka Bez Barier VIDEO – monitoring video miejsca zamieszkania Podopiecznego ceny ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb
Opieka Bez Barier Sensors – czujniki czadu, dymu, zalania, otwarcia drzwi i okien / alarmowe ceny ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb
Opieka Bez Barier Home – opieka opiekunki w domu od 25 zł. /h – ceny ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb, pojedynczy dyżur opiekunki min. 2h
Opieka Bez Barier Raporty – dostępny tylko w ofercie abonamentowej 15 zł
Opieka Bez Barier SIM 20 zł
Zakup Opaski SiDLY Care 1349 – w celu zakupu opaski kliknij tutaj
usługa całodobowego monitoringu COBB od 59 zł
Opłaty dodatkowe
Opłata aktywacyjna ze zdalną instalacją sprzętu telemedycznego 50 zł
Opłata aktywacyjna z instalacją sprzętu w domu podopiecznego w obrębie 50 km od siedziby Centrum Opieki Bez Barier 150 zł
Opłata aktywacyjna z instalacją sprzętu w domu podopiecznego w odległości powyżej 50 km od siedziby Centrum Opieki Bez Barier do uzgodnienia – wycena indywidualna
Opłata aktywacyjna usługi Opieka Bez Barier Video/Monitoring od 100
Opłata kurierska 20
Opłata kurierska ponadgabarytowa do uzgodnienia – wycena indywidualna

* cenny brutto w PLN

Referencje

Kontakt

Centrum Opieki Bez Barier

ul. Częstochowska 2
58-100 Świdnica

+48 74 307 03 38
centrum@opiekabezbarier.pl

Ta strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!